top of page
2R3A6265-2.jpg

Kim Kronström

Olen psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kognitiivisen psykoterapia kouluttajapsykoterapeutti, lääketieteen tohtori ja nuorisopsykiatrian dosentti. Tarjoan psykoterapiaa, työnohjausta, koulutuksia, sekä psykiatrin palveluita nuorille ja aikuisille.              Työskentelen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.Valmistuin lääkäriksi 1999, minkä jälkeen olen työskennellyt terveyskeskuksissa, päihdehuollossa, opiskelijoiden mielenterveyspalvelussa, vankiloissa, lastensuojelulaitoksissa, sekä eri psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköissä lastenpsykiatriasta vanhuspsykiatriaan. Eniten kokemusta minulla on nuorisoikäisten ja nuorten aikuisten hoidosta. Olen suorittanut psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tutkinnot 2007 ja 2009.  Käytyäni kolmivuotisen integratiivisen terapiakoulutuksen aloitin terapiatyöhön keskittyvän sivutoimisen yksityisvastaanoton pidon 2005. Psykoterapeutiksi valmistuin nelivuotisesta kognitiivisen psykoterapian koulutuksesta 2017 ja tämän jälkeen olen käynyt kognitiivisen psykoterapian kaksivuotisen kouluttajakoulutuksen. Lisäksi olen suorittanut mm. EMDR-1 ja EMDR-2 traumaterapiakoulutukset.  Olen väitellyt lääketieteen tohtoriksi masennuksen ja persoonallisuuden yhteyksistä ja saanut nuorisopsykiatrian dosentin arvon. Jatkan tutkimustyötä ja pidän koulutuksia eri teemoista.

Pyrin työskentelemään joustavasti, asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Olen välittävä, avarakatseinen ja asiakkaitani arvostava. Pidän vahvuuteni hyviä vuorovaikutustaitoja ja laaja-alaista ammatillista osaamista.

Pyrin tapaamisilla luomaan turvallista, avoimen keskustelun mahdollistavaa ilmapiiriä. Psykoterapiakäynneillä pyritään usein löytämään uusia näkökulmia omaan itseen, elettyyn elämään ja nykyiseen tilanteeseen. Muutos parempaan voi vaatia vaikeiden tunnekokemusten läpikäymistä ja myötätuntoisemman suhteen rakentumista omaan itseen. Käytän psykoterapiassa tarpeen mukaan integroiden erityisesti eri kognitiivisen psykoterapian suuntauksien ja traumaterapian menetelmiä ja näkökulmia. Käytetyt menetelmän ja työskentelytapa valitaan sen mukaan, mitkä parhaiten soveltuvat asiakkaan tilanteeseen ja toiveisiin, sekä psykoterapian yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. 

Minut tavoittaa sähköpostitse kimkro(at)utu.fi

Tällä hetkellä en pysty ottamaan uusia asiakkaita

Kim Kronström: Tjänster
bottom of page