top of page
2R3A6258-2.jpg

Kalle Salminen

Olen vuonna 2021 valmistunut kognitiivinen psykoterapeutti ja työskentelen pääsääntöisesti aikuisten kanssa. Lisäksi olen työskennellyt aiemmin 12 vuotta psykiatrisena sairaanhoitajana ja työkokemukseni on kerääntynyt laaja-alaisesti lähinnä erikoissairaanhoidossa nuoriso- ja aikuispsykiatrialta. Lisäksi olen työskennellyt mm. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä ja A-klinikkasäätiöllä.

Pidän terapiassa tärkeänä turvallisen suhteen rakentumista, jossa tarkastellaan uteliaana niin menneisyyden kuin nykyhetken haasteita. Olen terapeuttina käytännönläheinen, rauhallinen ja lämmin. Annan mielelläni tilaa terapiakäynneillä, mutta uskon muutoksen mahdollistuvan parhaiten tasavertaisessa vuorovaikutuksessa. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat skeematerapia ja tunnekeskeinen terapia. Käytän mielelläni EMDR-menetelmää traumaattisten kokemusten käsittelyssä.

Terapian alussa hahmotamme keskeiset ongelmat ja sovimme yhdessä sopivista tavoitteista. Nämä mahdollisesti myös tarkentuvat terapian edetessä, koska usein tietoisuus eri asioista lisääntyy. Tarkastelen mielelläni terapian alkuvaiheilla elämänhistoriaa, erilaisia kivuliaita tai tärkeitä tapahtumia ja mikäli mahdollista, näiden tapahtumien vaikutusta nykyhetkeen. Läpi terapian pyrin auttamaan asiakasta paremmin tunnistamaan tunteita ja ajatuksiaan, jonka myötä mahdollistuu myös uudenlaiset käyttäytymismallit. Käytän mielelläni terapiassa erilaisia altistusharjoitteita, mikäli ne sopivat sen hetkiseen tilanteeseen. Perinteisten kognitiivisten työtapojen lisäksi olen kiinnostunut kokemuksellisista ja skeematerapeuttisista menetelmistä. Käyntien välille voimme sopia erilaisista välitehtävistä, mutta terapia voi edetä hyvin myös ilman näitä.

Yhteydenotot kallesalminenterapiapalvelut(at)gmail.com

Kalle Salminen: Tjänster
bottom of page