top of page
2R3A6292-2.jpg

Jussi Packalen

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja (amk). Työnkuvani rakentuu pitkälti Kelan kuntoutuspsykoterapiapalveluiden tuottamisesta aikuisille asiakkaille. Psykoterapiapalveluiden lisäksi teen pienimuotoisesti työnohjausta sekä koulutusta.

Olen luonteeltani positiivinen, rauhallinen ja empaattinen. Pidän tärkeänä asiakkaan kohtaamista omana itsenään, arvostelematta tai tuomitsematta. Muovaan työotettani terapiassa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Se voi olla aktiivista osallistumista, enemmän kuuntelemiseen painottuvaa tai mitä tahansa siltä väliltä.  Kognitiivisena terapeuttina pyrin luomaan tasavertaisen terapiasuhteen, jossa tuen asiakasta itse löytämään yksilölliset ratkaisut elämänsä haasteisiin.

Terapian alussa luodaan kokonaiskatsaus asiakkaan elämäntilanteeseen ja sovitaan tavoitteet työskentelylle. Tavoitteita voidaan jakson aikana täydentää tai muuttaa joustavasti. Käytän työskentelyssä apuna kognitiiviseen viitekehykseen pohjautuvia menetelmiä ja työvälineitä pääpainon ollessa kuitenkin tasavertaisessa keskustelussa. Käytän myös EMDR- menetelmää traumaattisten kokemusten käsittelyssä. Käynnit tapahtuvat pääasiallisesti vastaanotollani. Tarvittaessa joitain käyntikertoja voidaan järjestää myös vastaanoton ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun harjoitellaan sosiaalisia tilanteita.

Yhteydenotot jupacka(at)gmail.com

Jussi Packalen: Tjänster
bottom of page